21 Şubat 2011 Pazartesi

Ayşenur Yazıcı'nın Doğum Haritası


NOT: Aşağıda okuyacaklarınız tam ve detaylı bir harita analizi değildir. Bir nevi haritaya okumaya giriş ve temel bilgileri içerir. Astroloji'nin nasıl çalıştığını gösterebilmek için minik bir örnek çalışmadır. Ayşenur Yazıcı'ya haritası hakkında yaptığım bu çalışmayı yayınlamama izin verdiği içinde teşekkür ederim.Yukarıda Ayşenur Yazıcı’nın doğduğu anda ki gökyüzünün konumu gözükmekte. Kendisi azılı bir başak burcu ( 6 ensturman Başak burcunda) yükselen burcu ise Kova! Haritasında bu kadar Başak vurgusu olması Toprak elementi baskınlığına da neden olmakta. Toprak vurgusunun baskınlığı Sevgili Ayşenur’a

-          Ayakları yere sağlam basan
-          Gerçekçi, mantıklı, analitik
-          Finansal konularla sıkı bir şekilde ilgili
-          Verimli, sabırlı ve en önemlisi dayanıklı
-          Güvenliğe önem veren, detaycı, güvenilir
-          Zaman zaman yeni şartlara ve koşullara şüphe ile yaklaşan
-          Eleştirel ve mükemmeli yakalamak arzusunda bir yapı verebilir kendisine.

Yine harita da Sabit ve değişken burçlarda ki gezegen yoğunluğu

-          Şartları koruma arzusunda
-          Sabırlı
-          Kendi ilkelerine bağlı
-          Dayanıklı ve iş bitirici
-          Olaylara duygusal yaklaşımcı
-          Çok yönlü
-          Bilgiyi paylaşan
-          Kolay adapte olabilen bir yapı vermektedir kendisine.

Ayşenur Hanım’ın hayatta ki en önemli motivasyonları, neye değer verdiği ve ne ile daha çok ilgilendiğine bakacak olur isek;

Yükselen burcu Kova olduğu için hayatta ki öncelikli amacı hareket özgürlüğü kazanmak ve ideallerini gerçekleştirebilmek. Zaten haritanın batı tarafında gezegen yoğunluğunun olması da kişiyi sosyal ve bireysel olmaktan çok başkaları ile birlikte hareket eden ve ideallerinin kişi için önemli olduğunu görüyoruz. Yeniliklere ve sıra dışı olan şeylere ilgi duyabilir. Diğer insanlara Ayşenur’un çekici gelmesinin altında yatan en önemli neden arkadaş canlısı olabilmesidir, işte yükselen Kova’n ın ona kattığı özelliklerden sadece bir kaçıdır bunlar. Kova burcunun yönetici gezegeni Satürn, 11. evde ve yay burcunda yer almakta. Hayatta ki öncelikli amacını arkadaşlıklar kurarak gerçekleştirmeye çalışacaktır, kendisine destek olacak kişileri hayatına çekecektir. Fakat Satürn’ün hem ay hem de Güneş ile Sert irtibatı aile içinde özellikle aile içinde duyguların ön plana çıkmasından çok kuralların veya otoriter bir babanın işaretçisi olabilir. Satürn ile Ay sert açısı endişe, kuruntuya meyilli bir yapı verebileceği gibi, depresyona girme riskine de işaret etmekte.

11. ev arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler evi olduğu gibi hayatta ki isteklerimizi ve arzularımıza da işaret eder, Satürn’ün burada özellikle yay burcunda yer alması kişiyi gerçekçi istekler ve hayaller peşinde olduğunu, kendisine yeni ufuklar açacak, yeni şeyler öğretecek, araştırma yapmasını sağlayacak ve uzmanlaşmak için çaba sarf edebileceği hedefleri olacaktır.

Kişi arkadaşlarından destek alacaktır fakat, arkadaşları ile finansal konular yüzünden sorunlar yaşayabilir.

Yükseleni Mars ile üçgen açısı, girişimci,aktif, insiyatif alan, kendini direk olarak ifade edebilen, fiziksel olarak kuvvetli bir yapı vermekte.

Yükselenin Jüpiter ile kare açısı, neşeli, iyimser, kendine göre bir hayat felsefesi olan, dünyaya mutlu bir yüz sunan insan. Genel anlamda seyahatlerden ve yeni insanlarla tanışmaktan keyif alabilir. Bir çok kültür ve inanç sistemi hakkında araştırma yapmış ve bilgisi olan biri olarak çıkıyor karşımıza.

Yükselenin Neptün ile kare açısı ise kişinin zaman zaman başına gelen olaylar karşısında kendisini kurban gibi görebileceğini, hislerin ve önsezilerin kuvvetli olduğunu işaret etmekte. Fakat bu kişi özellikle ilaç kullanırken dikkatli olmalı.

Yükselenin Şans noktası ile irtibatı, Ayşenur’a özellikle Kova tarzı uğraşlarda şans ve destek verecektir. Astroloji, bilimsel konular, uranyen konular, iletişim, ideallerine ulaşma noktasında. Şans noktasının MC ile olan 72 derecelik Quintil açısı kişisel yeteneklerinin hepsini gerçekleştirebileceği ve finansal kazanç elde edebileceği hakkında bilgi vermektedir.

Yine Ruh noktasının Yükselen ile kavuşumu, kişinin ruhsal bazı deneyimlere çekilebileceğini, ölüm ve sonrası için araştırma yapabileceğini, merak edebileceğine işaret ediyor. Kişi tanrı bilge bilgelik demektir. İnsanların bu hayata bilgi edinmek ve kendini geliştirmek için geldiğine inanabilir hatta herkesin tanrısının kendi iç benliğinde gizli olduğuna inanıyor olabilir.

Ay burcu Başak, duygularını başak kalitesinde ifade eden, detaycı, eleştirel, mükemmel olması için çaba sarf eden, finansal güvence arayışında, analitik bir ruh hali. Keza annede de aynı özellikleri görmemiz mümkün. Kişi yine pratik, hızlı düşünen, sağlık konusunda hassas, konuşkan, zeki.

Sentez Burcun Başak; Zaten hali hazırda hem ay burcun başak hem de haritanda başak vurgusu oldukça fazla olduğundan, başak burcuna ait tipik özellikleri çok rahat sergileyeceksin.

Gölge burcun ise Koç;  bu burçta olanları veya bu yönlerini ortaya çıkaran insanlardan öğrenmen gereken şeyler olduğunu göseterir. Fakat sen zaten hali hazırda Yeni Ay insanı olduğun için, Koç enerjisine de aslında tam olarak yabancı değildir. Çocuksu, olayları başlatan, sıcakkanlı, girişimci, meraklı, yenilikçi, hevesli, yeni arayışlar içinde, vizyon sahibisindir.

Haritanın Almuten’i Merkür! Yani haritanın en güçlü gezegeni. İletişim, yayıncılık, haberleşme, bilgi-alış verişi hayatında önemli yer tutar. Analitik, pratik, detaycı bir zeka. Somut gelişmeler peşinde, sistemli, ölçülü. Merkür tarzında işlere çekilirsin. Ki yıllardır yaptığın iş ile haritanı gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Haritanda Merkür 7. evde yer almakta. İkili ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler ve evlilik hayatında önemli yer tutar. Merkür’ün ilişkiler evinde hem Venüs hem de Pluton ile kavuşumu, öncelikle kişiyi gerçeği bilme ve öğrenme açısında güçlü etkiler yaratır. Derine inmek, nüfuz etme, sorgulamak onun işidir. Sözlerinde nüktedan, konuşmasını iyi bilen, kelimeleri büyük bir ustalıkla kullanan bir yapı verir. Yalnız zaman zaman ilişkilerde dilin kemiğinin olmadığı anlar sıkıntı yaratabilir. Kuşku ve şüphe en büyük düşmanın haline gelir.Pars Hyleg: Hayata geliş amacını ifade eder. Pars Hyleg 1 derece Kova burcunda, yükselen ile aynı dereceye sahip. Hayata geliş amacın tam olarak bireyselliğini kazanmak ve kişisel yeteneklerini ortaya çıkarmak. Kendini bulmak, keşfetmek için bu dünyaya gelmişsin. Bireysel olmak senin için biraz zor çünkü haritanın Batı ufkunda çok fazla gezegen var, hayatında hep birine ihtiyaç duyarsın. Ama hayata geliş amacın yalnız başına bir şeyler yapabilmek. İşte o zaman tam olarak kendini yaşamış olacaksın. Pars Hyleg’in yönetici gezegeni Satürn Yay burcunda ve 11. evde. Farklılıkları ve değişik inançları,felsefeleri hayatına uyulmayabilmen, öğrenmen, araştırman ruhun gelişimi için önemli. Fakat sosyal çevren zaman zaman senin bu araştırmalarını ve yenliklere açık olmanı ve deneyimlemek istemeni eleştirebilirler. Fakat Satürn yay burcunda 3’lü yöneticiliğe sahip bu iyi bir etki. Hatırı sayılır, güçlü arkadaşlardan gelecek olan desteklerin işareti olabilir. Açık sözlü, dürüst, geleneksel görüşün dışında bir duruş verecektir sana.

Haritanda ki Açı kalıpları;

Mars-Pluton-MC T Karesi.

T Kare Sabit burçlar arasında olduğu için, inatçı, mevcut şartları korumaya aşırı odaklı, esnekliğe kapalı. Bu açı kalıbı, iş kariyer, yuva aile ve ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konular arasında yer almakta. T-Karenin tepe noktasında Pluton gözükmekte. Hayatında krizlere çekilmeye müsait. Hayatta ki değişim ve dönüşümler iki ilişkiler ve ortaklıklar üzerine kurulu. Bu t-kare sana hayatında krizleri nasıl yöneteceğin konusunda öğretmen niteliğinde. T-Karen her tetiklendiğinde yukarıda saydığım alanlarla ilgili hayatında hareketlenme gerçekleşir.


SAĞLIK;

Haritan Toprak ağırlıklı olduğu için Melancholic mizaç söz konusu,

Çok sıkı çalışan vücudunu yeterince dinlendirmeyen, hüzünlü, endişeli, vesveseli kuruntulu bir hal verir. Yine karaciğer,akciğer, psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Depresyon, anksiyete gibi.

Yükselen kova olduğu için, baldırlar, bacaklar, bilekler hassastır diyebiliriz. Bu bölgelerde ki sorunlara yatkınlık olabilir. Dolaşım bozukluğu gibi.

  1. evde yer alan Şans noktası olası sağlık sorunlarını atlatma noktasında destek verecektir. Özellikle yukarıda saydığım rahatsızlıklarda. Şans noktasının 3’lü yöneticileri Satürn, Merkür, Jüpiter. Özellikle hayatının 2. döneminde 30-60 yaş arası iletişim,bilgi,alış veriş trafiği, haberleşme arttığı gibi yine bu dönemde bağırsaklar hassaslaşabilir. Yine çocuklarla ilgili konular sık sık gündeme gelebilir.

Ay, Başak burcu olduğundan dolayı, bağırsaklar ve diyafram,kolit hassas olabilir. Özellikle Ay-Satürn Karesi depresif ve melankolik bir mizaç verecek olsa da, besinlerle ilgili aşırı titiz, çok seçen bir sürecin olmuş olabilir. Yine aileden gelen kalıtsal rahatsızlıklar söz konusu. Ay burcunun yöneticisi Merkür kendi yönettiği bir burçta olduğundan olası rahatsızlıkları atlatma noktasında destek verecek ve hatta sağlıkla ilgili konularda oldukça donanımlı, bilgi sahibi de yapacaktır seni.

6. evini Yengeç burcu kesmekte, yöneticisi Ay Başak burcunda. Yine başak tarzı yukarıda saydığım rahatsızlıklar ön planda. Yine ay başak burcunda kendi 3’lüsünde olduğundan dolayı sağlık konuları ile ilgili olası sorunlar karşısında destek verecektir. 20 derece Ay başakta Almuteni ise Merkür olarak gözüküyor ve yine karşımıza başak çıkıyor. Ve Merkür güçlü bir konumda. Fakat Merkür ile Mars’ın arasında ki Kare, sinirlerde hassasiyet, sinir uçları iltihaplanması, ishal,kusma görülebilir.

12.evini Oğlak burcu kesmekte ve yönetici Satürn yay burcunda. Bacak kemikleri, baldırlar, uyluk kemiği hassas ve spor sakatlanmaları olabilir.

Chiron’un birinci evde yer alması seni reiki gibi healer özellikler verebilir sana fakat Chiron’un Uranüs ve Mars ile sert açısı, kazalara açık bir hale getirebileceği gibi, doğum yaparken sıkıntı verebilir.


MESLEK KARİYER

Harita da Meslek göstergesi "MERKÜR" Merküryen işlerden kazanç sağlayabilir, mesleği bunun üstüne kurabilir (ki öyle yapıyor) Haritan Merkür ile ilgili herhangi bir transit açı aldığında mesleki anlamda bazı olayların gelişmesini bekleyebilir.  Merkür meslekleri araştırma gereken konular, senaristlik, yazarlık, spikerlik,röportajcı,medya, taklitçi,pazarlama,eleştirmen, şifacı...vb

Merkür, Haritada köşe bir evde, kendi yönettiği bir burçta ve Venüs,Jüpiter ve Neptün ile iyi kontakları bulunmakta. Özellikle Venüs ve Neptün ile kontağı iyi bir tasarımcı, tasarım yeteneği ve geliştirilir ise tasarımcılıktan da gelir elde edilebileceğine işaret ediyor.

10. kariyer evinin yöneticisi Mars, Merkür ile kare açıda... Kendi ülkesinde yazarlığı için tanınmak için daha çok çaba sarf etmesi, girişken olması, eleştirel ve sorgulayıcı yazman, tırmalaman gerekiyor

Aynı Merkür'ün 9. evinde yer alan Neptün ve Jüpiter ile sextile açısı, yabancı yerler, yabancı yazılar, yurt dışı ile ilgili özellikle senin hedeflediğin yazarlık kariyerine çok daha etkili olacağını, yurt içindense yurt dışında daha kolay isim yapabileceğini, gelir elde edebileceğine işaret ediyor. Senin hedef kitlen yurt içinden çok yurt dışına yönelik olmasının daha iyi sonuç alabileceğine işaret ediyor.

Ben haritanda bazı naçizane önemli tarihleri ve olayları not aldım...

Öngörü kısmını kendisi ile özel olarak paylaştım. 


Ayşenur Yazıcı'nın Biyografisi için  http://www.aysenuryazici.com/biografi.php