16 Aralık 2010 Perşembe

21 Aralık Ay Tutulmasının Türkiye Üzerinde ki Etkileri


Daha önce 21 Aralık ay tutulması ve genel olarak etkilerinden bahsetmiştim. Şimdi ise sıra bu tutulmanın Türkiye üzerinde ki etkisine geldi. Gökyüzünde ki her türlü etkileşim ve hareket hem bireysel hem de yaşadığımız ülke ve dünyanın üzerinde önemli kadersel etkileri bulunmaktadır. Global olarak aslında ciddi bir değişim, dönüşüm süreci içindeyiz ve dikkatle takip eden izleyenler bu süreci çok daha iyi anlayabilirler. Çok daha hızlı ve koşulların daha da değiştiği biraz sertleştiği bir süreçten bahsediyorum aslında. Bilgi ve teknoloji ile ilgili çıkan ardı ardına skandallar, ülkeler arası çıkan gerginlikler, doğal felaketler, finansal krizler özellikle son 2 yılda çok daha gözle görülür bir seviyeye ulaştı. 2012 yılına kadar yukarı doğru devam eden bu ivme aynı istikamette gitmeye devam edecek ve sonrasında ise ortalama 4-6 yıllık bir toparlanma, yeniden düzenleme, sahip çıkma, maddi değerlerden çok daha manevi değerlerin ortaya çıkacağı bir süreç içine gireceğiz. Tarihe bakıldığında büyük değişimlerden önce hep dünya çapında büyük olayların olduğunu görürüz. 


Bu tutulmanın Türkiye açısından bir çok noktada önemi bulunmaktadır çünkü tutulma sırasında Ay oldukça aktif bir çok gezegen ile yoğun bir irtibat halinde olacak bu da sadece tek bir olayın göstergesi değil, ülkenin genelinde birden çok olayın habercisi olduğunu işaret ediyor.


Türkiye’nin kuruluş anında Ay 29 derece ikizler burcunda yer almakta ve 21 Aralık ikizler burcunda yer alacak tutulmanın derecesi de 29 derecede. Bu astrolojik olarak oldukça önemli bir etkiye işarettir, hem gezegen hem de derecenin aynı olması o gezegenin yeri ve konumu ile ilgili öngördüklerinin gerçekleşeceği bir dönemi işaret eder. 12. evde gerçekleşecek olan bu tutulma için eski bazı astrologların görüşlerine de yer vereyim istedim


Ünlü Astrolog Manilius’a göre 12. ev hastalıklar, perişanlıklar, düşmanca işlenen işler, Firmicus’a göre Esirleri, El Biruni’ye göre zorlu koşullar, felaketler ile ilgili olduğunu söylemiştir.

Buradan hemen toparlamak gerekir ise, bu tutulma ve sonrası süreçte Türkiye ile ilgili bazı kontrol dışı gelişmelere, düşmanlıklardan zarar görülebilecek olan koşullara, gizli,saklı olayların açığa çıkacağına, hastaneler ve hapishanelerle ilgili özellikle önemli gelişmelere, gizli düşmanlıklara işaret etmekte.Önemli kayıplar, kadınlarla ilgili konuların güdeme gelebilir.  Bunun  yanı sıra doğal felaketler özellikle fırtına ve Sel ile ilgili önemli kayıplar ortaya çıkabilir.

Tutulma İkizler burcunda gerçekleşeceğinden dolayı özellikle yakın çevre komşularla ilişkiler, iletişim, bilgi alış-verişi, teknoloji ile ilgi işler, haberleşme firmaları ve konularında engellenmeler, gecikmeler, sıkıntılar meydana gelebilir. Özellikle medya üzerinde baskı artabilir, bir takım düzenlenmeler yapılabilir. Ay, ikizlerin yöneticisi Merkür ile irtibatı çalışan kesim, memurlar, polis kuvvetleri ile ilgili bazı engellemeler ve zorlanmaların işareti olabilir. Bunun yanı sıra sinir sistemine etki eden salgın hastalıklar, çiftçilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Önemli kararlarla ilgili objektif olmak yerine daha subjektif davranılabileceğine, özellikle hata yapılmaya daha müsait bir zemin üstünde olduğumuzu işaret edebilir.Deniz ticareti, büyük okyanuslarda seyahat eden gemilerle ilgili önemli haberler alınabilir

Ay’ın Jüpiter ile bağlantısı özellikle hukuk ve yargı sistemi ile ilgili bazı konuların gizlenebileceğine, iktidar ve yönetici pozisyonunda ki kişilerin güç ve otoritelerini abartılı bir şekilde kullanabileceğine işaret edebilir. Zaman zaman çoşkulu, gösterişçi fanatizme varabilecek tavırlar ortaya çıkabilir. Özellikle finansal kaynakları idare etmekte zorlanabileceği bir dönemi gösterebilir.

Ay’ın Uranüs ile irtibatı yine otorite figürleri, yöneticilerle ilgili beklenmedik, sürpriz, ani gelişmelere işaret edebilir. Jüpiterin Uranüs ile kavuşumu ve Ay’ın bu ikiliye sert açı yapması özellikle isyanları, grevleri, halkın sesinin çok daha fazla çıkabileceğini, din temalarının zaman zaman abartılı ve sert bir şekilde vurgulanabileceğine işaret ediyor. İktidar ve yönetici kademelerinden  biri ya da birilerinin beklenmedik, sürpriz ölüm haberleri ile sarsılabiliriz.Suikastler gündeme gelebilir.  Ardı ardına çarpıcı flaş olaylar, reformist gelişmeler meydana gelebilir. Özellikle otorite ile çatışmalar, isyanlar yine olası etkilerden bir kaçı.

Ay’ın Pluto ile sert açısı, değişimlerin, dönüşümlerin zamanı olduğuna işaret etmekte. 7. evde yer alan pluton, kanun dışı işler, uluslar arası anlaşmalar, hukuki konular, açık düşmanlıklarla ilgili konularda önemli bir süreçten geçmekte olduğumuza işaret etmekte. İlişkilerin yeniden düzenleneceği fakat stres ve agresyonunda beraberinde olacağı, ortaklıklarda güç çekişmelerinin yaşanabileceğine işaret etmekte. Önemli evlilikler, boşanmaların haberlerini alabiliriz. Dünya üzerinde özellikle Türkiye hukuki konularla ilgili bol bol gündeme gelebilir.

Diplomatlar ve elçiler çok daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor, önemli bağlantılar ve irtibatlar kurulabilir. Eğitim sisteminde özellikle yeniden bir yapılandırmaya gidilebilir. Yeni kurallar konulabilir. Yine önümüzde ki sene doğum oranında ciddi bir artış, genç çocuklarla ilgili önemli gelişmeler ve aktiviteler gündeme gelebilir. Sanatsal faaliyetlerle ilgili ses getirici, önemli çalışmalar ortaya çıkabilir. Özellikle sinema sektörü önümüzde ki sene çok daha fazla atağa kalkabilir. Yine tiyatrolarla ilgili önemli gelişmeler, canlanmalar yaşanabilir. .