23 Şubat 2012 Perşembe

William Lilly 'nin Astroloji Öğrencisine Öğütleri


Rönesans Dönemi'nin en önemli ve en büyük Astrologlarından William Lilly 'nin Astroloji Öğrencilerine / Öğretmenlerine / Öğrenmek isteyenlere bazı öğütleri bulunmakta...


Sevgili arkadaşım,
Her kim olursan ol, yoğun çalışmalarımdan kolaylıkla
istifade edebilmeni ve gözle görülemeyen ihtişamlı Tanrı’nın
muhteşem ve takdire şayan faaliyetlerini alenen yansıtan, yıldızlar
hakkındaki göksel bilgide ilerleme niyetinde başarılı olabilmeni
diliyorum.

Öncelikle, Yaradan’ı düşün ve takdir et ve ona müteşekkir
ol; mütevazılığını kaybetme ve ne kadar derin ve üstün olursa
olsun, hiçbir doğal bilginin aklını başından alıp, hem gökteki hem
de yeryüzündeki her  şeyi düzenleyen ve yöneten İlahi Gücü göz
ardı etmene yol açmasına izin verme.

Aksine, bilgin arttıkça, Yüce Tanrı’nın gücünü ve
bilgeliğini daha da fazla takdir et ve kendini Tanrının lütfünü hak
etmeye ada; ne kadar iman edersen, kendinden o kadar emin
olacaksın ve Tanrı’ya ne kadar yakınlaşırsan, o kadar saf
yargılarda bulunacaksın.

Kibirden ve kendini beğenmişlikten uzak dur ve akılsız
yaratıkların Tanrı’ya itaat etmedikleri, kendi mantıklarına ve
tutkularına göre hareket ettikleri ya da mantıksız isteklerini
Tanrı’nın iradesine teslim etmedikleri o eski zamanları hatırla.
Ah ne yazık! Günahkârlık her yeri sardığında ve insanlar
duygularına teslim olup, mantıklarını terk ettiklerinde, her yaratık,
canlı ve zararlı şey asileşti ve Tanrı’nın emrine uymaz hale geldi.
Sen Tanrı için ve onun prensipleri için dimdik dur; sonra
da kendi asaletini düşün; yaratılan her şey, hem şimdikiler hem de
gelecektekiler bu amaca hizmet etmek için yaratılır; Tanrı bu amaç
doğrultusunda insanda vücut buldu: Tanrı sana ne  ayrıcalıklar,
haklar ve menfaatler sağladı? Sen derin düşüncelerinle yıldızların
hareketlerini ve kadrini idrak edensin; meleklerle konuşansın; tüm
yaratıkları yöneten ve tüm şeytani güçlere boyun eğdiren
Tanrı’nın takdirini kazanansın.

Öyleyse,  günahkârlığa kapılıp doğanı  mahvetme ya da
kendini böylesi nimetlere layık olmayacak hale düşürme, ya da
birkaç kusurlu zevk uğruna, Tanrı’nın korkusu aracılığıyla sana
bahşettiği yüce güç, zafer ve kutsallıktan mahrum kalma.
Tanrı’yı ve Tanrı’nın kulu olarak kendini düşündün; şimdi
sana kendi başına uygulaman için vereceğim öğütleri kavra.
Her gün gökyüzüyle irtibata geçtiğin için, zihnini ilahi
varlığın imgesine göre eğit ve biçimlendir; tüm erdem lütuflarını
öğren;  bu  konuda  yeterince  bilgi  sahibi ol; insancıl, nazik, sevecen
ol; insanlar sana rahatça ulaşabilsinler; zavallı insanları sert bir
yargıyla korkutup üzme; böylesi durumlarda kötü kaderlerini
kademe kademe öğrenmelerine  imkân tanı; Tanrı’nın onlar
hakkındaki yargılarını değiştirmesi için, bu insanları Tanrı’nın
çağrısına yönelt; alçakgönüllü ol; eğitimli, uygar, ağırbaşlı
insanlarla ilişki kur; başkalarının varlıklarına göz dikme; fakirlere
hem para ver hem de bedava yargıda bulun; hiçbir dünyevi
zenginliğin seni hatalı yargılara sürüklemesine ya da sanatın olan
bu ilahi bilime gölge düşürmesine izin verme.

İyi insanları sev; bu sanatı icra eden dürüst insanları takdir
et. Genel kanıyla ters düşebilecek yargılarda bulunmaktan
çekinme. Prensinin ölümüne dair yargıda bulunma; kendine
uygun bir eş seç; çok sayıda arkadaşın olmasından neşe duy;
mahkemelerden ve anlaşmazlıklardan uzak dur; aşırıya kaçma ve
her bilimi öğrenmeye kalkışma; inançlı ve kararlı ol; inancına bağlı
kal ve dostun da olsa düşmanın da olsa kimsenin sırlarını ortaya
dökme.

Herkese iyi yaşamalarını öğütle; sen de insanlara iyi örnek
ol; dönemin modasına kapılma; anavatanını sev; düşmanın bile
olsa, kimseyi azarlama; hakkında kötü konuşulsa bile, sinirlenme;
Tanrı hiçbir günahı cezasız bırakmaz; tüm kötülüklerin öcünü alır.

William Lilly / Christian Astrology