25 Kasım 2010 Perşembe

Ahmet Selçuk İlkan'ın Doğum Haritası Analizi

  
Haritanın yarı küre vurgularını, element ve nitelik sentezini yapınız. Haritanın en güçlü gezegenin nedir?

Toprak elementinin eksikliği ve bunun yanı sıra Hava elementinin oldukça çok oluşu. (Mars,Merkür, Neptün Terazi burcunda, Ay Kova burcunda)

Bir haritada eğer Toprak vurgusu az ise kişi, Uygulamadan yoksun, düzensiz, pratik olmayı beceremeyen, fazla güvence ihtiyacı hisseden, tutarsız, dağınık ve organize olmakta zorlanan bir yapı verir. Doğum haritasında toprak elementi eksik olduğunda, bireyin duyusallığı eksik olacaktır. Bu durum bireyin fiziksel kavramları anlamlandırırken ve tecrübe ederken zorlanacağına işaret etmektedir. Beden, duyular, para, pratiklik, verimlilik ve etkinlik gibi kavramlar bu kişi için zorlayıcı olacaktır. Toprak elementi, kişinin materyal dünya ile başa çıkma, elle tutulabilen ve gözle görülebilen şeyler üretebilme becerilerini ifade eder. Toprak elementi eksik ise; bireyin duyusal hazzı azalabilir; birey sorumluluktan kaçabilir ve arzu ettiği yetkinliği elde edemeyebilir. Birey toprak elementinin sembolize ettiği özellikleri bastırdığında, bazen bu bastırılan özellikler abartılı bir şekilde ortaya çıkabilir. Söz konusu kişi; paraya ve başarıya takıntılı, işkolik ve bedeni konusunda aşırı endişeli bir kişiye dönüşebilir. Eğer söz konusu birey toprak özelliklerini diğer kişilere yansıtırsa; bu kişileri aşırı maddiyatçı, aşırı mükemmeliyetçi veya aşırı tutucu olarak algılayabilir. İlişkinin kök salmamasını ya da somutlaşmamasını işaret edebilir. Paranın değerini de çok bilemeyebilir.

Hava grubu elementi daha ağır; eğer bir haritada hava elementi fazla ise; Ayağı yere sağlam basmayan, ütopik fikirler, havailik, özgürlüğü abartma eğiliminde,alaycılık, ilişkilerde sınır çizememe ve fazla dışa dönüklük olabilir. Bir şeyi alıp daha yüksek seviyelere taşımak, daha yüksek seviyeye çıkarmak söz konusudur. Simyada buna katı bir şeyi gaza veya gazı katı bir şeye dönüştürmek denir ama hiçbir zaman sıvıya değil! Dolayısıyla suyun o duygulanımlı özelliği es geçilir. Fikirleri, prensipleri, ülküleri paylaşmaktan ve tartışmaktan hoşlanan insanlardır. Neyi tartıştıkları ve neyi konuştukları eğitim düzeylerine göre değişir ama alışveriş boyutu zihinseldir. Duyguları hakkında da  konuşabilirler  ama öyle çok duygulanımlı bir şekilde değil.. Çünkü her şeyi havaya çıkarıp uçucu hale getirirler.

Gezegenlerin çoğu 7. ev ile ASC  arasında yerleşmişlerdir. Güney vurgusu olması;

-          Toplumsal alanda aktif
-          Dünyevi
-          Tarafsız, objektif
-          Çok fazla ilgi alanı
-          Çevresinde gelişen olayları kendi yararlarına dönüştürmeyi bilen
-          Ün yakalama ve tanınma şansı yüksek
-          Haritanın bütününe göre, toplumsal alanda önemli bir rol üstlenebilirler

Harita da aynı şekilde Doğu vurgusu da bulunmaktadır; Gezegenlerin çoğunluğu 10. ev ile 4. ev arasında yer almaktadır.

-          Kendi iradesini ön plana çıkaran
-          Kendi başına karar alabilen
-          Kendini ortaya koyma yeteneğine doğal olarak sahip
-          Kendi kaderini yöneten
-          İnsiyatifi ele alıp harakete geçen
-          Kontrolün her zaman kendisinde olmasını isteyen
-          Kendi geleceğini kendi yaratma eğiliminde
-          Kendine güvenen
-           
Eğer bir haritada sabit burçlar fazla;

-          Kişi esnek olmakta zorlanacak, töleransı az olacaktır
-          İnatçılılık gözlenebilecek
-          Fikirlerinde ve duygularından kolay kolay taviz vermeyecek
-          Yeniliğe, yeni fikirlere açık olmakta zorlanacaktır.
-          Sahip olduğu şartları aşırı koruma eğiliminde
-          Aşırı maddi
-          Fanatik olmaya eğilimli
-          Despot olmaya eğilimli
-          Hafızası kuvvetli
-          Sabit fikirli
-          Geleneklerine aşırı bağlı

Haritanın en güçlü gezegeni ise Merkürdür. Kişi yazı, iletişim yetenekleri, fikirleri ile ön plana çıkacaktır. 
 
Hayata yaklaşım
a)      Harita sahibinin hayattaki en önemli motivasyonları nelerdir? En çok neye değer verir? En çok hangi konularla ilgilenir?
b)      Hayata geliş amaçları nelerdir? Bunları gerçekleştirebilecek midir?
c)      Stres ve engellenmelerle nasıl mücadele eder? Bu mücadele esnasında kendinde eksik bulduğu yönler nelerdir? (4. Harmonik harita)
Haritada hangi açı kalıpları vardır? Hangi harita tipine uymaktadır? Harita hangi Ay fazındadır? Tüm bunların harita sahibi üzerindeki etkileri nelerdir?

Yükselen Yay, ateş elementi. Kişi haraket ve güç arzusu arayışındadır. Tanınmak, kendini göstermek için çaba sarf eder. Dışa dönük, hevesli, maceracı, güçlü etkiler bırakan, iradeli, gayretli, tutkulu, cesur yapıdadır. Girdiği ortamda dikkati üzerine çekmeye kolayca başarabilir, istediklerini elde etmek için ani hamleler yapabilir. Yukarı ivmeli hedefleri vardır. Hep bir üst seviyeye geçmek için uğraşır. Neşeli, haraketli, güler yüzlü ve motive edicidir.Yay ERİL yapıda bir burçtur. Baskın, aktif, kendi şansını kendi yaratan, alternatifleri kendi seçme arzusunda, kendine güvenen, “bunu yapabilirim” diyen, çevresinden fikir bile alsa kendi bildiğinden kolay vazgeçmeyen, açık sözlü biri olabilir.
Yükselende  DEĞİŞKEN bir burç bulunmaktadır. Hayata karşı direnmek yerine hayatla beraber akmayı tercih eder, yeniliklere açıktır, adaptasyonu kuvvetlidir. Zaman zaman kararsızlık yaşayabilir. Çünkü 2 durumu da çok net görebilir ve düünebilir. Bu da kişide karar mekanizmasının zorlandığını gösterir. Birden çok hedefe aynı anda yönelme potansiyeline sahip olduğundan konsantrasyon problemi baş gösterebilir. Maceracı ve meraklı bir yapı vardır. Bu kişiye ayak uydurmak zaman zaman zordur.

Yükselen, KAD düğümü ile kavuşum açısı içerisinde KAD retro. Bu kişi hayata özellikle bir şeyleri tamamlamak için gelmiş, Özellikle KAD ile ASC arasında bir açı var ise, kişi hayatı boyunca karmik etkilere maruz kalır. Hayatında hiçbir şey tesadüfi değildir ve bunun farkındadır. Bir amacı olduğunu bilir, özellikle KAD retro olması, bu amacını keşfetmekte gecikebileceğini ve amacını gerçekleştirirken zaman zaman zorlanmalar ve engellemelerle  karşılaşabileceğini gösteriyor.
Jüpiter Aslan burcunda Pluto ile kavuşum içinde. Jüpiter dokunduğu her şeyi büyütür. Büyüteç görevi görür. Pluton ile etkileşiminde, plutona ait özellikle çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Kişi gizli zenginlere sahip olabilir, paranın önemli bir güç ve statü sembolü olarak görebilir hayatında. Yaşamda iz bırakacak tarzda büyük bir şeyler yapmak ister. Önemli bir reform içinde bulunmayı arzular. Bu güçlü bir açıdır, ve yaşamda her istediğini elde edebileceğini düşündürtür insana. Ki bu zaman zaman diktatör bir tavırla hayat bulabilir. Hem Jüpiterin hemde Plutonun Ay ile karşıt açısı öncelikle bayanlarla ilgili bazı sorunlara işaret ediyor. Sonrasında ise şeker ve gizli şeker rahatsızlığı da olabilir.

Yükselen yöneticisi nerede ise; kişi motivasyonlarını orada gerçekleştirir. Başkalarının maddi kaynakları, esrarengiz konular, hayatta ki ve hayatın ötesinde ki sırlara ilgi duyabilir. Ki yükselen yöneticisi Pluto ile kavuşumda, gizli olan şeyler ona cezp edici gelecektir. Kişi için bilgi oldukça önemli, araştırmaya önem verecek, hukuk, felsefe, din gibi konulara yönelebilir. Yurt dışı ile ilgili işer hayatında yer tutabilir. Sık sık gidebilir, bir süre orada yaşayabilir…vb

Pars Futurorum: “Hayatta en değer verdiğim şey nedir?”

Pars Futurorum:  21 Derece 3 dk Aslan burcunda Nokta ateş grubu bir burçta olduğu için, tanrı kişi için güç ve büyük yöneticidir. Bu noktada güce, kontrole ve yönetmeye çok önem verir. Noktanın yöneticisi Güneş; 2 Derece akrep burcunda yer alıyor ve 11. ev giriş çizgisine çok yakın. Kişi, saman altından su yütürücesine, derinden ve sessizce yönetici özelliklerini göstermek ister.  Özellikle içinde bulunduğu sosyal grupları ve sivil toplum örgütlerinde bu özelliği daha çok vurgulanır. Fakat Güneş; Neptün ile kavuşum ve Uranüs ile de Kare açı yapmaktadır. Neptün, yönetmek için ideal bir gezegen değildir ve hatta kişinin enerjisini aşağıya çeker. Kişi ego kaybına uğrayabilir. Özel biri olmayı çok arzular fakat bu özel biri kavramı gerçeklikten uzak ve kişinin hayali içinde olabilir. Çevresindekilere ve içinde bulunduğu gruplara karşı çok hassastır ve her an yardıma hazırdır. Kişinin büyük güç, yönetici ihtişamlı tabrı kavramı hayatında birden büyük yardımsevere dönüşür. Tanrı büyük sanatçıdır

B) Kişinin hayata geliş amacı ve gerçekleştirebilecek mi?

Pars Hyleg 25 Derece 16 dk KOÇ burcundadır.

4. evine düşmektedir. Yuva, aile, yerleşimle ilgili konular, kökler, atalar, gayrimenkul konuları kişinin hayatında önem taşıyacağını göstermektedir. Noktanın yöneticisi Mars, Terazi burcunda ve MC ile kavuşum yapmaktadır. Mars, terazi burcunda zarar verir.. MC’de hayatta gitmemiz gereken yön ve hedeflerimiz ile de ilgilidir. Bu kişinin hayatında hem ailevi hem toplumsal ilişkiler oldukça önem kazanacak fakat zaman zaman zorluklar ve engellemelerle karşılaşacaktır. Toplum önünde, iş kariyeri ile ilgili konularda hareketlilik, çatışma, stres, herkesi kendine rakip olarak görme, zaman zaman ani çıkışlar yüzünden zor durumda kalabilir. Mars, terazi burcunda olduğundan dolayı kişi uzlaşmacı olacaktır fakat politik olmayı beceremeyecektir. Ve uzlaşmacı yönü ise gerginliklerden sonra toparlamaya çalıştığı anlar ortaya çıkacaktır

Yükselen YAY; Kişi araştıracak, öğrenecek, yeni deneyimlere açıklığı ile birçok deneyim elde edecek, sosyalleşecek ve çevresindekilere yardım edecek. Edindiği bilgileri deneyimleri aktaracak
KAD Yay 1. ev Retro;  zihin ve fikirlerle ilgilidir. Burada ruhun amacı; edindiği bilgileri deneyimlemeyi öğrenmek ve üst bilince ulaşmaktır. Kişi bir fikirden diğerine geçmekten kurtulup bağlılık ve sadakati deneyimlemek ister. Niye buradayız?", "Ben kimin?", "Bunun anlamı nedir?". Sürekli olarak bilgi sentezler ve sezgisel yetenekleriyle bunları birleştirerek hayatının amacına bir anlam yükler. Buna rağmen soru sormaktan vazgeçmez. Bu, ruh için sonsuz bir maceradır. Kuzey Ay Düğümü Yay Zodyak'ın doğal filozofudur ve dini, ruhsal ve metafizik alanlara çekilir. Bu kişiler çok fazla uzun mesafe yolculuğu yaparlar. Bu fiziksel anlamda seyahat etmek olabileceği gibi daha çok zihinsel anlamdaki yolculukları kapsar. Gerçeği ve anlamı araştırmak için zihni pek çok kişiden çok daha fazla uzaklara gidecektir. Pek az şeyi gerçek, görünür değeriyle alır. Bilgi birçok şeyden çok daha fazla değerlidir. Sadece bilgi edinmiş olmak için bilgi edinmez, bunların altında yatan yaşamsal modelden hoşlanır. Buraya ulaşan kişi yaşamın kendisini büyük bir mandala olarak algılar. Kişinin gerçeği görebilmesi için önce gerçekliği yaşaması gerektiğidir. Bilgi ancak deneyimlendiği zaman farkındalık haline gelir.

Dikte edilen bilgi kişi tarafından deneyimlenmemiş ve farkına varılmamışsa sadece bilgi olarak kalacak ve bir başkasına yine dikte edilecektir. Bu eksen kişinin bu farkındalığı yaşamasına yardım eder. Kişi kendini eğiterek yüksek bilinciyle konuşmayı öğrendiği zaman sonunda kendi gerçek kimliğini konuşmaya başlayacaktır. Artık kendi içindeki ruhsallıkla konuşacaktır. KAD’ın retro olması özellikle 1. evde yer alması kişi öncelikle kendi ile ilgili araştırmalara çekilecektir. Sorgulamaya kendisinden başlayacaktır. 1. evin Almuteni Jüpiterdir. Jüpiter’de din, felsefe, araştırma ile ilişkilendirildiğinden dolayı KAD’ı desteklemektedir. Ki zaten yükselen yöneticisidir Jüpiter.

1.evde olduğundan dolayı, kişiyi kimlik arayışına itebilir. Kişinin yön duygusunu geliştirmesi gerekir, kararsızlıklarından dolayı karmaşaya sürüklenebilir. Sınırları aşmadan, kendi şartlarında yaşamayı öğrenmesi gerekiyor, zaman zaman benmerkezci görünmeyi öğrenmesi gerekiyor. Ama zaten yöneticisi Jüpiter Aslan burcunda, bunu rahatlıkla yapabilir. Kişisel özgürlüğünün yanı sıra yalnız yaşamayı da öğrenmesi gerekiyor. Bu noktada zorlanabilir, haritanın Kuzey vurgusu oldukça fazla, kişi toplumsal sosyal bir kişi ama Kuzey kısmında ki Satürn toplum içinde yalnızlığa itebilir. Bu kısma yoğunlaşabilirse KAD’ı gerçekleştirmek için bir adım daha atmış olur. Kişisel gelişimini sağlamalı, kimlik duygusu kazanmalı, kişiliğini geliştirmeli. Dispozitör Jüpiter T-Karenin bir ayağını oluşturduğundan dolayı, yaladığı tüm deneyimler onun hem toplumsal hem de bireysel kişiliği üzerinde etkisi olacak. Fakat dispozitor sert etki altında olduğundan dolayı, deneyimlerinin çok kolay olmayacağı düşüncesindeyim. Sezgilerin güvenip korkusuzca ilerlemeyi öğrenmesi gerek. Kişi zaten Akrep burcu olduğundan dolayı, haritasında da Su vurgusu olduğundan zaman zaman 

Devamı Yarın....