2 Haziran 2013 Pazar

Türkiye ve SATÜRN Döngüsü (Saturn Return)


Merhaba Arkadaşlar;

Lafı çok fazla uzatmayacağım, bu sefer ki eski bir yazımdan alıntı yapıyorum, yazımı güncel tutmak amaçlı. Konumuz SATÜRN DÖNGÜSÜ… Satürn Döngüsünün ne olduğunu anlamak için, eski Satürn Döngülerinde neler oldu bunları incelemek gereklidir ki önümüzde ki sürece ışık tutsun.. Buyrun Satürn Döngüsü Araştırma yazısına... 

Türkiye 3. Satürn Döngüsü içerisinde artık..  Satürn döngüsü dediğimiz şey kısaca, gökyüzünde hareket eden Satürn’ün doğum anında ki Satürn ile kavuşum yapmasıdır. Satürn döngüleri astrolojide çok önemlidir, önemli bir dönemeçtir, yol ayrımıdır, ciddi sorumlulukların yüklendiği zamandır. Bireysel olduğu kadar dünya haritalarında da önemli bir yeri vardır. Türkiye ilk Satürn döngüsünü 1953-54 yıllarında yaşadı yaşadı, tamda bu dönemde;

-          Menderes, Yugoslavya’nın NATO’ya alınması gerektiği inancı ile NATO konseyine resmi öneride bulunmuştur. Ancak Tito, Yugoslavya ile İtalya arasındaki Trieste Sorununu ileri sürerek NATO’ya girmeye yanaşmamıştır. Bu değişik yaklaşımları bağdaştırmak için bulunan çözüm, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 28 Şubat 1953’te Ankara’da bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının imzalanması olmuştur. (Hem Satürn döngüsü, hem de Satürn-Merkür kavuşumu)  Anlaşmaya göre üç devlet ortak çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerinin görüşlerini alacaklar, Türk Yugoslav ve Yunan dışişleri bakanları yılda en az bir kez toplanacaktır. Üç ülke 6 Ağustos 1954’te Yugoslavya’nın Beld kentinde imzaladıkları anlaşma ile Pakta yeni bir karakter vermişlerdir. Anlaşmaya göre üç devlet, içlerinden birine veya birkaçına ülkelerin herhangi bir yerinde vuku bulacak silahlı tecavüzü bütün akit taraflara tevcih edilmiş kabul etmektedir. (http://www.populertarih.com/dp-donemi-siyasi-gelismeleri-ve-1954-1957-secimleri/ )
-          Atatürk' ün naaşı Anıtkabir yapılıncaya dek on beş sene bu geçici kabirde kaldı ve 10 Kasım 1953' te büyük bir merasimle, ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir' e nakledildi. O, Türk' ün tarihinde ve gönlünde ebediyen yaşayacaktır, ölümsüzdür. O bir kumandan olarak birçok savaş kazanmış, bir lider olarak kitleleri etkilemiş, bir devlet adamı olarak başarılı bir yönetim sergilemiş ve nihayet bir devrimci olarak bir toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hukuki yapısını kökten değiştirmeyi başarmış; dünya tarihindeki en üstün şahsiyetlerden birisi olmuştur. Tarih onu Türk ulusunun en şerefli evlatları ve insanlığın en büyük liderleri arasında sayacaktır. (Satürn döngüsü hikayesi) (http://www.biyografi.info/kisi/mustafa-kemal-ataturk )

-          Tam adı; "İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Korumaya İlişkin Sözleşme"dir. Bu milletlerarası sözleşme 3 Eylül 1953'te beş ek protokolle yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 10 Mart 1954 tarihinde çıkardığı bir kanunla onaylamıştır. Bu kanun 19 Mart 1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Şu anda Avrupa Konseyine üye olan 21 ülkeden 20'si sözleşmeyekatılmıştır. Konseyin yeni üyesi Liechtenstein ise henüz sözleşmeye taraf değildir. (Satürn döngüsünde ve yine Satürn, Merkür ile kavuşumda) (http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/avrupa_insan_haklar%C4%B1_s%C3%B6zle%C5%9Fmesi )

       -    22 Haziran 1953’te toplanan 10. Kurultay'da parti programında ilk kez "Hukuk Devleti" kavramına yer verildi, iki meclisli bir sisteme geçilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, seçim güvenliği, yargıç bağımsızlığı, sendika ve meslek örgütleri kurma özgürlüğü, işçilere grev hakkı gibi görüşler programa girdi. Kurultay sonunda yapılan seçimlerde İnönü tekrar Genel Başkanlığa, Kasım Gülek de 860 delegeden 709'unun oyunu alarak Genel Sekreterliğe seçilmiştir.


İşte ilk Satürn döngüsünde gelişen olaylar bu şekildedir, Türkiye 2. Satürn döngüsü ise 1982-83 zamanına rast gelmektedir, daha yakın bir tarih ve bir çoğunuzda bu süreçte ki olayları daha net hatırlayabilir;

80 Darbesi ile Satürn yüzünü göstermeye başladı…

-          Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 23 Eylül 1982 tarihinde Danışma Meclisi tarafından ve 18 Ekim 1982 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiş, halkoyuna sunulmak üzere 20 Ekim 1982 tarih ve 17844 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış, 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılan halkoylaması sonucu % 91,17 oranında kabul oyu ile kabul edilmiş, bu kez tekrar 2709 sayılı Kanun olarak 9 Kasım 1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. ( 82 anayasasının kabulü, Satürn döngüsü ve yine Merkür ile Kavuşum )

-          9 Ocak 1982 : Akşam Gazetesi'nin yayını Sıkıyönetim Komutanlığı'nca durduruldu. (Satürn döngüsü-Merkür)

            - 2 Aralık 1982 : Günaydın Gazetesi'nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından durduruldu. 

            - 9 Aralık 1982 : Türkiye Gazetesi'nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığı'nca durduruldu. 

-          23 Nisan 1982 : TRT, renkli yayına başladı.  ( 5. ev medya demiştik yukarıda)

Olaylı 82 yılına ait Satürn döngüsü ve Merkür kavuşumuna örnek olabilecek daha pek çok olay vuku bulmuştur. (http://www.rizeface.com/nostalji-bolumu/nostalji-kategorisi/1982-yilinda-turkiye-5103.html )Türkiye şu an yeni bir döngünün içinde; farkındaysanız tarih oyuncuları değiştirmek sureti ile aynı senaryoları dönemin malzemeleri ile tekrar yaşatmakta… Özellikle son birkaç gündür yaşadığımız taksim gezi parkında ateşlenen olaylar Satürn Döngüsü’ü olaylarını destekler nitelikte..